160 kW på studentbostäder

INFORMATION

Beställare : Halmstad Fastighets AB
Område : Halmstad
Driftsatt : 2015
Topp-effekt : totalt 160 kW
Solcellsmodul : Q.Cells Q.PRO-G4
Växelriktare : Fronius
Montagematerial : Schletter tegelfäste

BESKRIVNING

Nyedal Solenergi fick i uppdrag av Halmstad Fastighets AB att under två etapper totalt installera 160 kW solceller. Panelerna ligger på 6 st huskroppar där studenter på Halmstad Högskola bor.


X