Elcertifikat för solceller

Extra tillskott i kassan

Elcertifikatssystemet är till för att gynna den förnybara elproduktionen. Som producent av egen el har Ni möjlighet att sälja elcertifikat och på sätt få en extra inkomst på er solel i 15 år. För varje producerad megawattimme erhålls ett elcertifikat som Ni kan sälja till de på marknaden som har kvotplikt.

Läs en längre förklaring om elcertifikat och dess på marknad på Energimyndighetens hemsida.

För att erhålla elcertifikat för all Er egenproducerade el krävs en (för ändamålet) godkänd elmätare strax efter växelriktaren, tillsammans med ett rapporteringssystem till Energimyndighetens elcertifikatsregister Cesar. Det går även att använda den mätare Ni har i er anslutningspunkt till nätet, men då registreras bara den el som matas ut på nätet och inte den el som tillgodogörs i huset.

Vi på Nyedal Solenergi kan erbjuda Er ett komplett system för mätning och rapportering av all Er egengenererade el, för att erhålla elcertifikat. Systemet medför en extra investeringskostnad, men enligt våra kalkyleringar lönar det sig även vid mindre system runt 5 kW. Vid större system till exempel runt 15 kW kan vinsten uppgå till över 20 000 kr. Kalkylerna är då baserade på en ersättning av 15 öre/kWh och inkluderar alla kostnader för produkter och installation.

Välkomna att höra av Er om Ni är mer intresserade av vårt system eller vill veta mer om hur det fungerar!

 

Dela gärna med dig:

ARTIKLAR

INTRESSANTA LÄNKAR

X