Hur fungerar solceller

En solcell är en typ av fotodiod. Solcellen består av två skikt: P-skikt och N-skikt. Solceller är gjorda av lager av halvledande material, vanligen kisel. När solsolceller-hurfungerar.pngljuset lyser på en cell skapas det ett elektriskt fält över skikten. Ju starkare solen lyser, desto mer el produceras. Grupper av celler är monterade tillsammans i paneler eller moduler som kan monteras på taket. Diffusion i P-skiktet och N-skiktet leder till att elektroner i n-skiktet vandrar över till p-skiktet. Det n-dopade skiktet blir positivt laddat och det p-dopade skiktet blir negativt laddat, med ett starkt elektriskt fält däremellan.

När det kommer en foton från solljuset ger den ifrån sig sin energi till elektronen och om fotonen har tillräckligt med energi kommer elektronen att stimuleras. När elektronen hamnar i det elektriska fältet mellan skikten sveps den till det positivt laddade n-skiktet, där den kan ledas ut i en yttre krets (elledning).

 

 

Så hur kan vi dra nytta av solen?

Genom att leda strömmen från solcellerna ner till en Inverter eller Växelriktare kan likströmmen omvandlas till växelström och sedan nyttjas för hemmets el-konsumtion och överskottet kan skickas tillbaks ut på el-nätet.

on-grid-skiss.png

.

Dela gärna med dig:

ARTIKLAR

INTRESSANTA LÄNKAR

X