Privatpersoner

Ett solenergisystem ska producera energi för fastigheten i minst 25 år och är en långsiktig investering. Att handla en långsiktig investering utan att veta vad man köper är aldrig en bra idé. Vi har bevisad kvalité av Europeiska tillverkare. Er investering kommer kunna ge miljön den hjälp som är tänkt, samt den avkastning som är beräknad.

Solceller för privatpersoner

Som privatperson investerar man oftast i solenergi av tre anledningar

– miljötänk
– investering
– mer självständig

För några år sedan var nästan enbart miljötänk möjligt. Numera är det också en ekonomiskt bra investering om man gör det på rätt sätt.

Då Er solcellsanläggning oftast monteras på boningshuset och ska förse Er med energi är det lämpligt att göra en kalkyl baserat på årsbasis. Om man räknar årsbasis kan man också räkna på bolånet med eller utan solceller. Kalkylen nedan visar ränta och amortering över 25 år för en invstering i solenergi. 25 år är också den garanti de flesta tillverkare lämnar på panelernas produktionsförmåga.

 

Kalkyl för 5kW solcellspaket:

 • Investeringskostnad : 120 000kr
 • Topp-effekt: 7,2kW
 • Inkluderas i bolån med 25 års amortering och 2% ränta
 • Årskostnad inkl ränta och amortering: 6 108kr
 • Beräknad produktion: 7 100kWh
 • Beräknad årlig besparing: 7 810kr

 

Utöver den årliga besparing så får huset en värdeökning. Om ni ej belånar anläggningen så kan man räkna avkastning av investerat kapital. I det fallet landar vi på runt 7% i årlig ”ränta” / ”avkastning” från investeringen.

Nyedal Solenergi har jobbat med solenergi sen 2007 och identifierat vad vi anser vara marknadens bästa produkter för att kunna säkerställa;

 • slutkundens garantier och kvalité
 • systemets funktion
 • långsiktig avkastning

 

Ett system som inte fungerar mer än 7-15år, men är ”billigt” vid inköp är inte det i längden.

 

Våra val av produkter och hur vi jobbar har vissa grundpelare;

 • vi jobbar hållbart där vi grundar våra beslut av leverantörer på mer än vilket pris vi kan få
 • samtliga våra leverantörer har ett stort miljötänk
 • samtliga våra leverantörer respekterar människan
 • samtliga våra leverantörer har produktion i Europa
 • samtliga våra leverantörer har service / supportpersonal i Europa
 • samtliga våra leverantörer forskar och driver marknaden framåt

 

Vi nöjer oss inte med att produkten går att sälja och att marginalen är bra. Vi vill ha ett hållbart samhälle där miljön och människan sätts i fokus. För en mer detaljerad förklaring till vad vi syftar på är ni välkomna att kontakta oss.

Dela gärna med dig:

ARTIKLAR

INTRESSANTA LÄNKAR

X