Takomläggning med solceller

Takomläggning med solceller har en högre initial kostnad, men en lägre årskostnad om man lägger investeringen för takomläggningen i bolånet. Vilket majoriteten redan gör idag, säger Markus Svensson

Nyedal Solenergi har flerårig erfarenhet av takomläggning och sedan 2012 använt denna kunskap till att lägga om tak med hjälp av solceller. Nedan följer några punkter som beskriver fördelarna med en takomläggning med integrerade solceller:

  • samma hållbarhet / täthet som en traditionell takomläggning
  • estetiskt tilltalande jämfört med utanpåliggande solceller
  • investeringen betalar av sig själv på sikt
  • olika alternativ på utseende på produkterna

Alla tak behöver läggas om någon gång och är enbart en kostnad. Kostnaden täcks med antingen kontanta medel eller ett lån som bakas in i fastigheten då taket tillhör den samme. Kostnaderna varierar men för ett 160 kvadratmeter tegeltak, lite plåtarbeten runt skorsten etc. så kan det sluta på cirka 103 000kr efter ROT-avdrag. Vid 3% ränta och 25 års amortering skulle det ge en årskostnad på 5 944kr.

Integrerade solceller
Referensanläggning i Halmstad

Om vi nu skulle lägga om taket men använda solceller på halva, mest fördelaktigt mot Söder, så skulle vår investering inte bara vara en kostnad. Utan en energibesparing och i dagens läge en investering som ger direkt avkastning. Om vi monterar upp solceller på 80kvm får vi i detta projekt 10,5kW solceller och en årlig produktion av cirka 10 500kWh. Vid samma modell som ovan där vi har 160kvm tak och lägger om 80kvm med tegel, resterande 80kvm i söderläge med ca 10,5kW solceller får vi följande kalkyl.

Invsteringskostnad på 231 250kr efter ROT-avdrag vid 3% ränta och 25 års amortering blir årskostnaden 13 280kr. Eftersom vi nu har en produktionskälla på taket som genererar kWh dvs. pengar, så kan vi i dagens läge förvänta oss att få en minsta avkastning motsvarande 11 400kr / år.

Summan av detta blir 13 280 – 11 400 = 1 880kr /år

Ekonomisk kalkyl - bild

Det är alltså fördelaktigt att lägga om taket med vår integrerade lösning och vår lösning, om vi får säga det själva, är väldigt estetisk

Dela gärna med dig:

ARTIKLAR

INTRESSANTA LÄNKAR

X