Stöd för solceller

Stödet kan vara upp till 30%

Vid installation av solceller kan man ansöka om stöd. Det är medel avsatta av regeringen för att bidra till omställningen till ett mer förnybart energisystem. Ansökningarna behandlas av länsstyrelsen och stödet är rambegränsat, det vill säga att det finns bara en viss mängd pengar per period avsatt.

Bidragen har sjunkit i takt med att kostnaden för material och installation har sjunkit och ytterliggare sänkning av bidraget är väntat. Från och med första januari 2018 är stödet maximalt 30% för samtliga kundgrupper som installerar solceller.

Vi kan vänta och chansa på att solcellssystemen blir mycket billigare i framtiden, men då måste vi också tänka på och räkna in den el som hade kunnat produceras under tiden vi har väntat! – Hur mycket hade sparats där?

För att ansöka om stödet vänder Ni er till Länsstyrelsen, mer info kan fås här på Energimyndighetens hemsida om investeringsstöd för solceller.

Såhär gör Ni för att ansöka om solcellsstöd:

På länken ovan hittar Ni en ansökningsblankett för solceller som Ni ska fylla i. Mycket av informationen till fälten som ska fyllas i för solceller, kan Ni få genom att be oss om en offert.

Det här behöver vi veta för att kunna ge er en bra offert för solceller:

  • Takyta för solcellerna eller önskad effekt
  • Takbeklädnad där solcellerna ska sitta
  • Takets lutning

För solceller är söderlig riktning optimal och en lutning mellan 30-45 grader.

Hör gärna av er till oss med frågor angående solceller och för att få en offert!

 

Dela gärna med dig:

ARTIKLAR

INTRESSANTA LÄNKAR

X