LG

Stort engagemang för hållbarhet, miljö och socialt ansvarstagande

LG:s företagsfilosofi och slogan ”Life’s Good” baseras på ett genuint människointresse och innebär att LG genom sina produkter och innovationer vill berika människors liv och hjälpa till att skapa en bättre värld. Det innefattar också ett stort engagemang för hållbarhet, miljö och socialt ansvarstagande. LG är en av ledarna inom grön produktinnovation. Målen med LG:s gröna produktstrategi är att minimera produkters miljöpåverkan genom hela dess livscykel. Allt från att använda mer miljövänliga material till att minimera företagets totala koldioxidavtryck, göra logistiken grönare samt att underlätta och främja resursåtervinning.

LG har investerat långsiktigt i nya affärsområden som kan leda till en bättre värld, såsom vattenrening, solenergi och smarta elnät. De vill göra skillnad och de kallar det ”Life’s Good when it’s green”!

brand6

Läs mer om LG på deras egen hemsida.

Dela gärna med dig:

ARTIKLAR

INTRESSANTA LÄNKAR

X