Skattereduktion med solceller

Upp till 60 öre per kWh

När Ni har solceller på taket och producerar egen el, kan Ni vid vissa förutsättningar bli berättigade till skattereduktion. Om produktionen överstiger Er egen konsumtion, dvs. att Ni får ett överskott, är själva överskottet berättigat till skattereduktion. Så länge du inte vid någon tidpunkt producerar mer el än du själv använder är skattereduktion inte aktuellt.

Det finns ett par saker till som måste uppfyllas för att få skattereduktion på sitt överskott:

  • Er inmatning och Ert uttag av el måste ske vid samma anslutningspunkt till elnätet, ha samma huvudsäkring och gå genom samma elmätare.
  • Säkringen i anslutningspunkten får inte överstiga 100 ampere.
  • Ni måste anmäla till Ert elnätsföretag att Ni producerar och matar ut förnybar el på nätet.

Det som styr skattereduktionen är antalet kilowattimmar Ni har matat ut på elnätet under ett kalenderår. Dock bara så mycket som Ni också har tagit ut under samma kalenderår och max 30 000 kWh per år.

Lär mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.

 

Dela gärna med dig:

ARTIKLAR

INTRESSANTA LÄNKAR

X