SolTech Energy

SolTech Energy Sweden AB (publ)

 

SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor.

Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet.

Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions  samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina.

SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT.

Dela gärna med dig:

ARTIKLAR

INTRESSANTA LÄNKAR

X