SolTech Energy

SolTech Energy Sweden AB (publ)

SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor.

Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även 51% av Nyedal Solenergi och de med ASP samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har ca 15.000 aktieägare.

Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank. 

Mer info på: www.soltechenergy.com 

 

Dela gärna med dig:

ARTIKLAR

INTRESSANTA LÄNKAR

Frakt debiteras enligt PostNord frakt för produkterna.

X